รถเช่าพร้อมคนขับของเรามีสาขาที่ติดต่อได้ตามจุดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้.

99/91 ม.1 ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่.

57 ถนนโชตนา ป่าตัน เมืองเชียงใหม่.