4 วัน 3 คืน เที่ยวอ่างขาง ขึ้นดอยผ้าห่มปก

– วันแรก ออกจากเชียงใหม่ตอนเช้า มุ่งหน้าไปดอยอ่างขาง ระหว่างทางแวะเที่ยวถ้ำเชียงดาว และน้ำตกศรีสังวาลย์ ช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังดอยอ่างขาง ระหว่างทางแวะจุดชมวิวทิวทัศน์ สามารถเดินทางได้สองเส้นคือบ้านอรุโณทัย และทางฝาง

  • เช็คอินเข้าที่พัก ที่จองไว้รอบๆ สถานีเกษตรอ่างขาง
  • เดินเที่ยวถนนคนเดินอ่างขาง

– วันที่ 2 ตื่นแต่เช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นบ้านขอบด้ง ชมสวนชา2000  สวนสตรอเบอรี่ ขับรถเที่ยวชมบ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง ชมทิวทัศน์เทือกเขาชายแดนไทย-พม่าบ้านนอแล ออกจากอ่างขางหลังเที่ยง มุ่งหน้าไป อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง แวะซื้อส้มสายน้ำผึ้งระหว่างทาง

  • ชมน้ำพุร้อนฝาง อาบน้ำแร่คลายเหนื่อยพักที่ อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง

– วันที่ 3 ขออนุญาตขึ้นดอยผ้าห่มปก เตรียมเสบียง เดินทางไปพักแรมแบบแค้มปิงที่จุดพักแรมกิ่วลม ชมทิวทัศน์ พักผ่อน

– วันที่ 4 เดินขึ้นยอดดอยผ้าห่มปกแต่เช้าตรู่ ชมทะเลหมอกกลับถึงแคมป์ตอนใกล้เที่ยง เก็บสัมภาระ เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า