ทอเส้นฝ้ายสานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ 2560 ครั้งที่ 19

โดย ททท. สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8461

เบอร์โทร +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500

เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ถนนทุ่งโฮเต็ลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องหนัง ผ้าฝ้าย ผ้าไหมและ อัญมณี นิทรรศการผ้าและกิจกรรมอื่นๆ

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า