คำถามที่พบบ่อย ของผู้ใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับรถเช่าพร้อมคนชับเชียงใหม่ เราได้รวบรวมคำตอบมาไว้ที่นี้เพื่อทำความเข้าใจได้ละเอียดยิ่งขึ้น.

ทำไมจึงต้องคิดราคาขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง และดอยปุยเพิ่ม?

ดอยอินทนนท์และดอยอ่างขางเพิ่ม300 ส่วนดอยปุยเพิ่ม100 บาท เพราะเป็นดอยที่มีความสูงชันมาก การสึกหรอและค่าบำรุงรักษาของรถจึงมากกว่าปกติ.

รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ ใช้รถติดแก๊ส?

รถเช่าพร้อมคนขับของเราทุกคัน ใช้เฉพาะน้ำมันเท่านั้น.

ช่วงเวลาบริการรถเช่าพร้อมคนขับ?

ช่วงเวลาปกติคือ 8.00-18.00น. หรือ 10ชั่วโมง/วัน.

หากเช่ารถพร้อมคนขับเกินเวลา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างไร?

หากมีเหตุสุดวิสัยทำให้เกินเวลาเราไม่คิดเพิ่ม แต่หากลูกค้าใช้บริการเกินเวลาตามปกติคิดเพิ่ม ชั่วโมงละ150 บาท.

คนขับรถแนะนำที่ท่องเที่ยวได้ไหม?

คนขับสามารถแนะนำที่เที่ยวให้คุณได้.

ทำไมจึงต้องคิดค่านอนค้างคืนต่างจังหวัดหรือนอกเมืองเพิ่มคืนละ 300บาท?

เพราะความปลอดภัยของลูกค้า เราจึงอยากให้คนขับรถได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ๆ สุด การนอนในรถเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช่เหตุผลที่ดีนัก.

ควรใช้เวลาท่องเที่ยวแต่ละจุดอย่างไร?

เนื่องจากบริการรถเช่าพร้อมคนขับของเราเป็นแบบส่วนตัว ลูกค้าสามารถเที่ยวได้ตามอำเภอใจ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ระหว่างเดินทาง.

การชำระเงินค่ารถเช่าพร้อมคนขับ?

จ่ายส่วนที่เหลือหลังหักค่ามัดจำ โดยสามารถทยอยจ่ายวันต่อวัน หรือวันสุดท้ายก็ได้ ส่วนค่าที่จอดรถยนต์ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายเองในระหว่างที่ให้บริการ

การคืนค่ามัดจำ?

เราคิดค่ามัดจำเพียง500 บาท ในทุกๆ กรณี จึงไม่สามารถคืนเงินได้หากลูกค้าเป็นฝ่ายยกเลิก.

ทำไมจึงต้องใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่

  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ มีความยุติธรรม บริการลูกค้าเสมือนญาติ
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ เน้นการตรงต่อเวลา ไปถึงที่นัดหมายก่อนอย่างน้อย 10 นาที
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่เชี่ยวชาญด้านเส้นทาง โดยเราจะวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดทำให้ประหยัดเวลาและน้ำมัน
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่พนักงานพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ทุกคน
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ มีระบบติดตามรถยนต์ ไม่ให้มีการออกนอกเส้นทางตามที่ได้วางแผนไว้
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่เป็นรถยนต์สภาพใหม่ สมบูรณ์ทุกคัน มีการตรวจเช็คสม่ำเสมอ
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานก่อนให้บริการลูกค้า
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ทำประกันภัยทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการใช้บริการ จะมีประกันภัยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
  • รถดีดี รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ มีความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด